Flag English
Comanezi si Informatii +40 734 839.318 Luni-Vineri 09:00 - 17:00

REGULAMENT PROGRAM FIDELITATE

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL ŞI INFORMAREA PUBLICULUI
Acest program de fidelitate este organizat şi desfăşurat de Layers XYZ SRL, cu sediul social în Păulești, str. Magnoliei nr.1, județul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J29/2637/2017, cod unic de inregistrare 38458901, denumită în continuare “Organizatorul”.
Participanţii la acest program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, în magazinul DODDA şi online, pe site-ul www.doddawear.com. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, prin aceleaşi căi de comunicare precizate mai sus.

 

ARTICOLUL 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Programul de fidelitate este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în magazinul DODDA (inclusiv magazinul online).

 

ARTICOLUL 3. DURATA PROGRAMULUI
Programul de fidelitate a fost lansat la data de 01 ianuarie 2019 şi are durată nedeterminată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişată de magazinul DODDA cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data încetării programului sau modificării acestuia, în magazinul DODDA şi pe site-ul www.doddawear.com. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

ARTICOLUL 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Poate fi membru al programului de fidelitate DODDA orice persoana fizică care a implinit 18 ani (denumită în continuare “Participantul”) şi are domiciliul în România. Persoana fizică care prezintă cardul de fidelitate (“Membru”) la achiziţia produselor are dreptul sa aleagă emiterea de facturi pe o persoană juridică, persoana fizică autorizată, fundaţie, asociaţie sau o altă formă de organizare colectivă, reducerea fiind aplicabilă în contul persoanei fizice care a prezentat cardul.

 

ARTICOLUL 5. CONDIŢII DE OBŢINERE A CARDULUI DE FIDELITATE
Cardul de Fidelitate (de Membru) DODDA se emite gratuit oricărei persoane fizice care achiziționează produse din magazinul DODDA în valoare totală de minim 1,500 RON sau online, pe www.doddawear.com dovada făcându-se pe baza bonului de casă sau a facturii fiscale. Sunt valabile bonurile de casă sau facturile fiscale indiferent dacă sunt acordate discount-uri sau produsele corespunzătoare fac parte din promoţii sau campanii de reduceri de preţ. Participantul completează integral formularul de înscriere, cu date reale şi citeţ. Formularul de înscriere se completează şi se predă în magazinul DODDA împreună cu bonul de casă care face dovada achiziţiei sau se completează formularul online, în condiţiile în care acceptă şi respectă condiţiile prezentului Regulament. Cardul este atribuit unui singur client din baza de date şi este netransmisibil, reprezentanţii organizatorului având dreptul de a verifica autenticitatea şi valabilitatea acestuia. Fiecare card va fi inscripţionat cu un cod de bare unic.

 

Cardul de Fidelitate (de Membru) se poate obţine numai prin completarea formularului de înscriere. Formularul de înscriere este accesibil în magazinul DODDA sau online, pe site-ul www.doddawear.com, în momentul plasării unei comenzi de minim 1,500 RON.

 

Participantul este obligat să ofere informaţii reale şi complete pentru toate câmpurile marcate ca fiind obligatorii în formularul de înscriere. Aceste câmpuri sunt: nume, prenume, dată naştere, adresa poştală completă (localitate, stradă, numar, judet/sector), telefon, e-mail. După completare, formularul de înscriere în program se înregistrează în baza de date a companiei Layers xyz SRL. Elementul principal de identificare a clienţilor în baza de date va fi adresa de e-mail oferită la înscrierea în acest program de fidelizare.


Completarea formularului de înscriere presupune acceptul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participantului, inclusiv în scopuri de marketing. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza numai în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare. Participanţii au dreptul de a reveni oricând asupra acceptului oferit pentru prelucarea datelor cu caracter personal, putând solicita inclusiv ştergerea acestora, înţelegând şi acceptând faptul că pierd calitatea de Membru conferită de prezentul Program. 


Formularul, completat online sau în magazin, incomplet sau conţinând date eronate nu va fi validat, ceea ce atrage după sine imposibilitatea primirii unui card fizic. Completarea corectă a formularului activează starea de card cu date în sistem, cu acces la folosirea procentului de 10% discount oferit la fiecare achiziție după obținerea cardului de fidelizare (cardul de membru).
După completarea şi validarea formularului în magazin, clienţii vor primi pe loc cardul de fidelitate (de Membru) DODDA, conform celor mai sus menţionate. Cardul va fi din PVC (material plastic), va conţine logo-ul DODDA şi va avea scris numele clientului. Cardul va fi activat pe loc şi poate fi folosit pentru obținerea procentului de 10% discount oferit la fiecare achiziție.
Clienţii care completează formularul online pe site-ul www.doddawear.com vor primi cardul fizic la adresa completată în formular după o confirmare telefonică în prealabil.
Cardurile fizice pot fi utilizate şi online, procentul de 10% discount oferit la fiecare achiziție este aplicabil și pentru comenzile online. Magazinul DODDA îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment modul de oferire al cardului.


ARTICOLUL 6. BENEFICIILE CARDULUI DE FIDELITATE
Cardul de fidelitate DODDA oferă posesorului urmatoarele beneficii:
1.  10% discount pentru orice achiziţie: posesorul unui card de fidelitate DODDA beneficiază de un discount fix de 10% pentru orice achizitie;
2.  10% discount suplimentar pentru ziua de naștere: ai 7 zile la dispoziţie începând cu data la care te-ai născut pentru a achiziționa produse din magazinul DODDA sau online pe www.doddawear.com cu o reducere totala de 20%. Această reducere se aplică o singura dată pe an.
3.  Invitaţii la evenimentele organizate de DODDA: clienţii fideli sunt invitaţi la vânzările promoţionale cu circuit închis, unde pot beneficia de preţuri preferenţiale și la alte evenimente speciale DODDA.
Cardul de fidelitate DODDA se poate folosi atât în magazinul DODDA cât şi pe site-ul www.doddawear.com
Posesorii cardurilor de fidelitate care fac achiziţii online vor beneficia în continuare de transport gratuit al comenzii, dacă valoarea acesteia este egală sau mai mare decât limita stabilită în oferta magazinului DODDA.

 

ARTICOLUL 7. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE
Utilizarea cardului de fidelitate (de Membru) DODDA se poate face numai de către titularul acestuia. În caz contrar, titularul cardului işi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legatură cu beneficiile cardului de fidelitate.
Pentru a beneficia de discount-ul de 10% la fiecare achizitie, participantul va trebui să anunţe că este posesor de card de fidelitate DODDA şi să prezinte cardul angajatului de la casă înainte de introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Pe bonul de casă va fi tipărit discount-ul oferit la cumpărătura respectivă şi/sau reducerea aplicată la valoarea totală a bonului. Sistemul este centralizat şi cuprinde magazinul fizic DODDA și magazinul online www.doddawear.com. 
Procentul de 10% discount disponibil pentru orice achiziție efectuată de dvs. în perioada de valabilitate a cardului de fidelitate DODDA este aplicabil având în vedere următorul considerent: în cazul în care respectivul produs face parte dintr-o promoție sau într-o campanie de reduceri de preț, se va lua în considerare doar discountul cel mai semnificativ (comparând discount-ul de card și discount-ul promoției).
Posesorul de card care, înainte de efectuarea cumpărăturii nu predă cardul pentru scanare, NU va beneficia de discount-ul de 10% destinat posesorilor de card de fidelitate DODDA.
Posesorul de card care NU poate prezenta cardul de fidelitate în momentul achiziţiei trebuie să se identifice cu buletinul de identitate. În acest caz, el poate beneficia de discount-ul de 10% oferit posesorilor de card de fidelitate DODDA fiind indentificat in baza de client ai programului de fidelitate.
Magazinul DODDA poate dezactiva sau suspenda definitiv un card de fidelitate propriu, în caz de fraudă, tentativă de fraudă sau în cazul unei folosiri inadecvate a programului de fidelitate.


ARTICOLUL 8. RETURNAREA PRODUSELOR CUMPĂRATE
În cazul în care doriţi să returnaţi produse pe care le-aţi achiziționat cu discount de 10% oferit posesorilor de card de fidelitate DODDA, veţi primi înapoi suma de bani achitată pe bonul de casă sau factura fiscală și nu valoarea totală a produsului.

 

ARTICOLUL 9. PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA CARDULUI DE FIDELITATE
În cazul în care cardul de fidelitate este pierdut, furat sau distrus, vă rugăm să comunicaţi acest lucru în maxim 24 de ore la telefon 0734.839.318 (de luni pana vineri, intre orele 11.30 – 19.30)sau la adresa de e-mail office@doddawear.com şi să solicitaţi eliberarea unui nou card. În caz contrar, Participantul îşi asumă orice utilizare abuzivă a cardului pierdut.
Pentru eliberarea unui nou card, trebuie să completaţi din nou formularul aferent. În maxim 72 ore de la înregistrarea solicitării, veţi primi un e-mail de rezolvare a situaţiei. În perioada de înlocuire a cardului nu este posibilă acordarea beneficiilor asociate cardului.

 

ARTICOLUL 10. DURATA PROGRAMULUI DE FIDELITATE
Programul de fidelitate are durată nedeterminată. Magazinul DODDA poate hotărî în orice moment încetarea programului de fidelitate. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi realizată cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data încetării programului în magazin şi online pe www.doddawear.com.

 

ARTICOLUL 11. VALABILITATEA CARDULUI DE FIDELITATE
Magazinul DODDA îşi rezervă dreptul de a anula cardurile de fidelitate care nu au fost deloc utilizate timp de 11 luni consecutiv.


ARTICOLUL 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Prin semnarea formularului de înscriere Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de înscriere, participantul işi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei Layers xyz SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii magazinului DODDA, în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la magazinul DODDA.
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Programului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la Program şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Layers xyz SRL poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament.


Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la Program, în conformitate cu dispoziţiile legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program. Participanţii au, conform legilor în vigoare, urmatoarele drepturi:
•  dreptul la informare
•  dreptul de acces la date
•  dreptul de rectificare, de intervenţie asupra datelor
•  dreptul de ştergere
•  dreptul de restricţionare
•  dreptul de portabilitate
•  dreptul la opoziţie la prelucrarea datelor 
•  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
•  dreptul de a se adresa justiției.


Organizatorul se obligă sa prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu cerinţele şi dorinţele Participantului, respectând oricare dintre drepturile legale menţionate mai sus.
La cererea scrisă a Participantilor, transmisă datată şi semnată, fie prin poştă la adresa magazinului DODDA (Ploiești, Str. C.T. Grigorescu, nr 16), fie prin poştă electronică pe adresa office@doddawear.com, Organizatorului, se obligă cel puțin: (a) să confirme, în mod gratuit solicitantului, dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia; (b) să rectifice, actualizeze, şteargă etc. date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legii, şi/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenţă care sa asigure că predarea i se va face numai personal.
Participantul işi poate oricând modifica opţiunile anterior exprimate prin transmiterea noilor sale opțiuni într-o cerere scrisă, fie prin poştă la adresa magazinului DODDA (Ploiești, Str. C.T. Grigorescu, nr 16), fie prin poştă electronică pe adresa office@doddawear.com.

 

ARTICOLUL 13. MODIFICAREA PREZENTULUI REGULAMENT
Magazinul DODDA işi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament şi se angajează să faca publice aceste modificări înaintea operării, prin punerea la dispoziția clienților în magazinul propriu, prin intermediul site-ului www.doddawear.com şi al oricăror alte canale de comunicare pe care le consideră oportune.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului/Societăţii Layers xyz SRL.

×
FOLOSIM COOKIE-URI
Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul, pentru a furniza functii de retea sociala si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor nostri, pentru a va oferi experiente deosebite, pentru a analiza traficul si modul in care utilizati site-ul si personalizati serviciile noastre. Daca alegeti sa continuati sa folositi site-ul nostru, sunteti de acord sa folositi site-ul nostru Module cookie si Politica de confidentialitate.

Da, sunt de acord!     Nu sunt de acord